Bevásárlókosár

Kosár

GDPR

A személyes adatok védelme és kezelése

1. Az Eladó a Vevő személyes adatait kizárólag a Vevő Webáruházban való regisztrációja, a hírlevélre való feliratkozás, a sütik (cookies) feldolgozása és az Adásvételi szerződés megkötése, valamint az Adásvételi szerződésből a Vevővel szemben fennálló kötelezettségei teljesítése céljaira kezeli a személyes adatokat a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló T.t. 18/2018 számú törvény értelmében, különösen a számla/adóokmány kiállításával, a Vevővel való kapcsolatfelvétel a rendelés rendezésével, a megrendelt termék szállítócéggel való kézbesítésével, az esetleges reklamáció rendezésével, a felek közötti szükséges kommunikációval és a Webáruházba való regisztrációval összefüggésben.

2. Az Eladó kijelenti, hogy a személyes adatokat a jó erkölccsel összhangban fogja kezelni, és oly módon fog eljárni, hogy az nem ütközik a személyes adatok védelméről szóló törvény és az egyéb általánosan kötelező érvényű jogszabályok előírásaiba, és azokat nem is fogja megkerülni. Az Eladó kijelenti, hogy az érintett hozzájárulásának megadását nem fogja kényszeríteni, az kizárólag a Vevő önkéntességén alapul.

3. Az Eladó a Vevő személyes adatait az alábbi mértékben kezeli: vezeték- és utónév, e-mail cím, számlázási cím/szállítási cím, irányítószám és kapcsolattartási telefonszám.

4. A Vevő ezt az adatkezelési hozzájárulását az Eladónak legfeljebb 3 éves időtartamra adja meg, kivéve a regisztráció céljából történő adatkezelést, ahol a Vevő a felhasználói fiók használatának időtartamára adja hozzájárulását, azt követően legfeljebb 3 évre. A Vevő a személyes adatok kezelésére adott hozzájárulását írásban, szóban, telefonon vagy elektronikus úton bármikor visszavonhatja. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásának elfogadását követően az Eladó indokolatlan késedelem nélkül gondoskodik az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok zárolásáról és megsemmisítéséről.

5. Az Eladó a Vevő személyes adatait nem adja tovább, nem hozza nyilvánosságra és nem teszi hozzáférhetővé semmilyen más szervezet számára, kivéve a szállítási szolgáltatást, a fizetési szolgáltatást üzemeltető céget és a bankot, amelyekkel az együttműködés a megrendelés megfelelő rendezéséhez szükséges.

6. A Vevő kérheti személyes adatainak módosítását, helyesbítését, kezelésük korlátozását, megsemmisítését, törlését vagy tájékoztatást kérhet a személyes adatairól, illetve írásban vagy az info@justpearls.hu e-mail címen tiltakozhat a kezelésük ellen.

7. A webáruház sütiket (cookies) használ, amelyek olyan kis szöveges fájlok, amiket az Adatkezelő weboldalának meglátogatásakor a böngészőnek küldhetnek, és amelyeket a Vevő eszközén (számítógép vagy más, internet-hozzáféréssel rendelkező eszköz, például okostelefon vagy táblagép) tárolnak. A sütik általában tartalmazzák annak a weboldalnak a nevét, ahonnan származnak, érvényességüket és értéküket. Amikor legközelebb meglátogatja a Weboldalt, böngészője újra beolvassa a sütiket, és visszaküldi ezeket az információkat a sütiket eredetileg létrehozó Weboldalnak. A Weboldalon használt sütik a Vevő semmilyen eszközét nem károsítják. A Weboldal meglátogatása esetén, és amennyiben a Vevő önkéntes hozzájárulását adta a sütik használatához, az úgy tekintendő, hogy a Vevő elfogadta a sütik használatának feltételeit.

8. Az Eladó vállalja, hogy a sütiket kizárólag a szolgáltatások minőségének javítása, valamint a Weboldal szerkezetének és tartalmának javítása céljából használja.