Bevásárlókosár

Kosár

Általános Üzleti Feltételek

Üzleti Feltételek www.justpearls.hu

I. cikk
Bevezető rendelkezések

1. Jelen Üzleti Feltételek a www.justpearls.hu weboldalon található webáruházban (továbbiakban „Webáruház”) a távollévő felek között megkötött adásvételi szerződésekre vonatkoznak, miközben a rendelés elküldésével a Vevő kifejezi, hogy megismerkedett jelen Üzleti Feltételekkel és a panasztételi feltételekkel, és ezek tartalmát teljes mértékben megértette.

2. A jelen Üzleti Feltételek és a panasztételi feltételek az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és az adásvételi szerződés mindkét fele számára kötelező érvényűek.

3. A távollévők között megkötött adásvételi szerződés alatt az a szerződés értendő, amelyet az Eladó és a fogyasztónak minősülő Vevő köt meg termék és szolgáltatások csomagküldő szolgálat útján történő értékesítésére, kizárólag kommunikációs eszközök, elsősorban internet, telefon és elektronikus posta segítségével (a továbbiakban: „Adásvételi szerződés”).

4. Az Adásvételi szerződést elsősorban a távollevők között vagy az Eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződések alapján megvalósuló termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén a fogyasztók védelméről és egyes törvények kiegészítéséről és módosításáról szóló fogyasztóvédelmi T.t. 102/2014 sz. törvény (továbbiakban„Törvény”), a T.gy. 40/1964 sz. Polgári törvénykönyv később módosított rendeletei és a szerződéskötés és megvalósítás részleteit szabályozó jelen Üzleti Feltételek szabályozzák.

5. Az Eladó a Just pearls s.r.o., székhelye Tomášikova 50/B, 83104 Pozsony – Nové Mesto városrész, Szlovákia, stat. sz.: 52 800 482, adószám: 2121229319, közösségi adószám: SK2121229319, bejegyezve a Pozsony 1 Járásbíróság Cégjegyzékébe, szakasz: Sro, 144222/B. sz. alatt(a továbbiakban: „Eladó”), aki egyben a www.justpearls.sk weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”), valamint a Webáruház üzemeltetője is.

6. Az Eladó elérhetőségei a Webáruházzal kapcsolatban a következők:
a) kapcsolattartási telefonszám: (+421) 951 420 134 munkanapokon 09:00 és 16:00 között
b) e-mail: info@justpearls.sk
c) bankszámlaszám:

IBAN: SK75 1100 0000 0029 4108 4356 
SWIFT(BIC):TATRSKBX

** A bankszámlaszám és a többi adat megadására fordítson megfelelő figyelmet, mivel helytelen megadásuk esetén a terméket nem tudjuk Önnek elküldeni!

7. Az Eladó jogosult a Webáruház segítségével (használatával) történő szolgáltatások értékesítésére (ami magában foglalja a Vevővel való kommunikációt, a számlázást, szolgáltatásküldést stb.).

8. Vevő alatt a Weboldal használója, ill. a Weboldal minden olyan látogatója értendő, aki a Webáruház segítségével tette meg a megrendelését (a továbbiakban: „Vevő”). A Vevő elismeri az Eladóval folytatott elektronikus kommunikációt, elsősorban a Webáruház segítségével történő, telefonos és e-mailes kommunikációt.

9. Szolgáltatásnak minősül a Webáruházban közzétett bármely termék is.

10.  A felügyeleti hatóság a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet – Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský  kraj – Pozsonyi Kerületi Kereskedelmi Felügyelete (Bajkalská 21/A, P.O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, Felügyeleti Osztálya. Tel. sz.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 

II. cikk

A termékek és a róluk szóló információk

1. A termék színábrázolása nem feltétlenül felel meg a valóságnak, a számítógépes képalkotó egységek pontatlansága miatt.

2. A termékek, a Webáruház katalógusában feltüntetett ára végleges. Az ár tartalmazza a szlovákiai és csehországi kézbesítés és szállítás költségeit.

Az Eladó áfafizető.

3. Minden kedvezmény a készlet erejéig érvényes, kivéve, ha egy adott terméknél másképp van feltüntetve, illetve a kedvezmény érvényességi idejéig.

III. Cikk

Termékrendelés

1. A Vevő megerősíti, hogy a rendelés elküldésével elfogadja a termék árát, a Webáruház Üzleti Feltételeit, valamint a panasztétel feltételeit.

2. A rendelés elküldését követően a Vevőnek a termékrendeléskor megadott e-mail címére visszaigazoló e-mailt küldünk, amellyel az Eladó megerősíti a rendelés feldolgozásra történő besorolását. A feltüntetett e-mail címre a Vevőnek elküldjük a rendeléssel kapcsolatos valamennyi információt és dokumentumot, elsősorban a következőket: a Vevő számlázási adatai, a termék kézbesítési címe, a termék specifikációja, a megrendelt termék mennyisége és a termék ára.

3. A rendelés visszaigazolása előtt meghatározásra kerül a megrendelt termák teljes ára és a várható szállítási határidő.

4. A rendelés végleges elküldése előtt az Eladó azt javasolja a Vevőnek, hogy használja ki az egész rendelés alapos ellenőrzésének lehetőségét, és részletesen tanulmányozza át jelen Szerződési Feltételeket és a panasztételi feltételeket is.

IV. Cikk

Az Adásvételi szerződés megkötésének módja

1. Az Adásvételi szerződés az Eladó adásvételi szerződés tervezetének Vevő általi kötelező érvényű elfogadásával jön létre, az alábbi formában:

a) az Eladónak az info@justpearls.hu címre küldött Vevői e-mail üzenet,

b) az Eladó Webáruházában található, a Vevő által kitöltött és elküldött űrlap segítségével,

c) telefonos rendeléssel.

2. A rendelés kötelező érvényű elfogadásának az Eladó által a Vevőnek e-mailben/telefonon történt rendelés visszaigazolása tekintendő, a rendelés azt megelőző fogadása és a Vevő által kért termék hozzáférhetőségének és szállítási határidejének ellenőrzését követően, amit például a „rendelés visszaigazolása”-ként jelölnek. A rendelés kézhezvételéről szóló automatikus értesítés, amelyet a Vevő a rendelés elküldését követően azonnal megkap az e-mail címére, nem tekintendő a rendelés kötelező erejű elfogadásának; ez az értesítés csupán tájékoztató jellegű, és célja a Vevő értesítése arról, hogy rendelését megkapták.

3. A rendelés kötelező erejű elfogadása tartalmazza a termék megnevezését és specifikációját, amelynek értékesítése az Adásvételi szerződés tárgyát képezi, továbbá a termék és/vagy egyéb szolgáltatás árát, a Vevő nevét és adatait, illetve a termék kézbesítési címét, a termék szállításának módját a Vevőhöz történő kézbesítés helyére, az Eladó adatait, esetleg egyéb adatokat is.

4. Az Adásvételi szerződés kizárólag a Vevő és Eladó közötti megállapodás alapján módosítható, szüntethető meg vagy egészíthető ki, kivéve, ha erről törvényi vagy egyéb kötelező erejű rendelet másként rendelkezik.

5. A Vevő e-mail címére szükség esetén a rendelésével kapcsolatban további információk küldhetők.

V. Cikk

A szerződő felek kötelezettségei

Az Eladó vállalja, hogy:

1. A megrendelt típusú és mennyiségű termék szállítja le a rendelés napján érvényes vételáron és fizetési feltétekkel, kivéve a nyilvánvaló tévedés, a termék árának jelentős változása vagy az áruhiány esetén.

2. A terméket megfelelő csomagolásban szállítja, hogy a termék a szállítás során ne károsodjon.

3. A termék átvételéhez és használatához szükséges dokumentumokat írásbeli vagy elektronikus formában a Vevő rendelkezésére bocsátja.

Az Eladó nem felel az alábbiakért:

1. A címzett rosszul megadott címe miatti késedelmes szállításért.

2. A termékszállítás esetleges elmaradásáért, amelyre előre nem látható akadályok következtében került sor.

A Vevő vállalja, hogy:

1. Átveszi a megrendelt terméket, megvizsgálja a csomagolás sértetlenségét, és bármilyen hiányosság esetén ezeket haladéktalanul közli.

2. Kifizeti a termék vételárát a rendelés leadásának napján érvényes összegben és fizetési feltételekkel.

3. Nem károsítja az Eladó jó üzleti hírnevét.

VI. Cikk

Elállás az Adásvételi szerződéstől

1. A Vevő a termék átvételétől számított 14 napon belül jogosult indok megadása nélkül elállni a szerződéstől, a T.t. 102/2014 sz. törvénnyel összhangban. Abban az esetben, ha a termékeket ugyanazon rendelésen belül külön-külön szállították, az elállási határidő az utoljára szállított termék átvételének időpontjától kezdődik. Tekintettel arra a tényre, hogy a termék kozmetikai termék, a Vevőnek csak akkor van joga indoklás nélkül elállni az Adásvételi szerződéstől, ha a kozmetikai termék csomagolása nem sérült. 

2. A T.t. 102/2014 sz. törvény 7 § 6. bekezdésével összhangban a Vevő nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgyát az alábbi képezi:

a) olyan védőcsomagolásba zárt termékek értékesítése, amelyek egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, és amelyek védőcsomagolása a szállítást követően megsérült,

b) a fogyasztó egyedi igényei szerint készült termék, egyedi megrendelésre készült termék vagy kifejezetten egyetlen fogyasztó számára készült termék (megrendelésre készült termékek) értékesítése,

c) gyors romlásnak vagy romlandóságnak kitett termékek értékesítése,

d) a Vevő által az Eladótól kifejezetten kért sürgős javítások vagy karbantartás elvégzése,

e) az elektronikus tartalom nem tárgyi adathordozón történő nyújtása, amennyiben az elektronikus tartalom nyújtása a Vevő kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a Vevő nyilatkozott arról, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás kifejezésével elveszíti az elállás jogát,

f) az időszaki kiadványok értékesítése, kivéve az előfizetési szerződések szerinti értékesítést és a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítését,

g) a védőcsomagolásban értékesített hangfelvételek, képfelvételek, audiovizuális felvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, ha a Vevő a védőcsomagolást kicsomagolta.

3. A Vevőnek joga van a termék átvételét követően az elállási időn belül kicsomagolni a termék, hogy megállapítsa a termék jellemzőit és működőképességét, de nem jogosult a termék használatba vételére, és néhány nap múlva történő visszaküldésére az Eladónak. A teszteléshez a szükségesnél akár kisebb mértékben is használt termék nem küldhető vissza, kivéve, ha az Eladó adott esetben másként nem dönt; ilyen esetben a Vevő felel a termék értékcsökkenéséért, amely a termék tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges használatán túlmenően a termék ilyen jellegű kezeléséből adódik. Az előző mondatban említett feltételnek megfelelően csak olyan terméket lehet visszaküldeni, amely:

a) eredeti állapotában van,

b) nem mutatja használat vagy kopás jeleit,

c) sértetlen,

d) teljes (beleértve a tartozékokat, használati utasítást stb.).

4. A Vevő köteles a szerződéstől való elállás jogát írásban, papír alapon vagy az Eladó e-mail címére továbbított elektronikus formában, esetleg a Panasztétel menüpontban található űrlap kitöltésével és elküldésével érvényesíteni. A szerződéstől való elállásra kijelölt határidő akkor tekintendő betartottnak, ha a szerződéstől való elállásról szóló értesítést legkésőbb a határidő utolsó napján elküldték.

5. A Vevő köteles a terméket egkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az Eladó címére. Javasoljuk, hogy a Vevő saját használatra készítsen másolatot az adóbizonylatról (számla), és a terméket ajánlott és biztosított küldeményként küldje el. A termék utánvéttel történő küldése nem ajánlott, az így küldött termékeket nem vesszük át.

6. A Vevő köteles a csomagba mellékelni az adóbizonylatot (számla), minden tartozékkal, dokumentációval, csomagolással stb., amelyet neki kézbesítettek. A termék visszaküldésére kijelölt határidő akkor tekintendő betartottnak, ha a terméket legkésőbb a határidő utolsó napján szállításra átadták.

7. A termék visszaküldésével kapcsolatos költségeket a Vevő viseli. A rendelkezésre álló információk szerint ezeknek a költségeknek a becsült mértéke a termék méretétől, súlyától, a termék visszaküldésének távolságától és a Vevő által választott fuvarozó által alkalmazott áraktól függően 5,- eurótól kezdődik, áfa nélkül.

8. Az Eladó vállalja, hogy a vételárat legkésőbb 14 napon belül visszafizeti. A visszafizetés ugyanolyan módon valósul meg, amilyet a Vevő használt a fizetésnél, kivéve, ha ettől eltérő fizetési módban állapodtak meg. A megvásárolt termék árának visszafizetése csak azután valósul meg, ha a visszaküldött termék az Eladó címére kézbesítették, vagy ha felmutatták a termék visszaküldését igazoló dokumentumot, attól függően, melyik valósul meg korábbi időpontban. A szerződéstől való jogosulatlan elállás esetén a terméket a Vevő költségére visszaküldjük.

9. A Vevő által megrendelt küldemény átvételének elmulasztása a törvény értelmében nem tekinthető a szerződéstől való érvényes elállásnak. Az Eladó jogosult a Vevőtől a megrendelt küldemény át nem vételével kapcsolatos összes költség megtérítését követelni. Minden jogvita bírósági eljárás útján kerül rendezésre, a Szlovák Köztársaság területén érvényes jogszabályokkal összhangban. Ez nem érinti az Eladó szerződéses kötbérre vonatkozó jogát.

10. Abban az esetben, ha a Vevő nem teljesíti a jelen Üzleti Feltételek szerinti fenti kötelezettségeinek bármelyikét, a szerződéstől való elállás nem érvényes és nem hatályos, és az Eladó nem köteles a jelen Üzleti Feltételek szerinti bizonyítható kifizetéseket a Vevőnek visszatéríteni, valamint jogosult a termék a Vevőnek történő visszaküldésével kapcsolatos költségeinek megtérítésére.

VII. Cikk

Megrendelés törlése

1. A Vevő a még nem rendezett rendelését legkésőbb a rendelés elküldésének napján sztornózhatja, az info@justpearls.hu címre küldött igényléssel vagy telefonon keresztül. Az Eladó nem számít fel semmilyen költséget a rendelés előző mondat szerinti sztornózásáért. Kifizetett vételár esetén az Eladó a Vevőnek 14 napos határidőn belül visszafizeti az egész vételárat, arra a számlára történő készpénzmentes átutalással, amelyről a vételár kifizetése megvalósult.

2. Az Eladó a rendelést a termékkészlet elfogyása vagy a termék elérhetetlensége miatt sztornózhatja. A rendelés sztornózásáról az Eladó haladéktalanul értesíti a Vevőt telefonon keresztül vagy e-mailben. Amennyiben a Vevő a vételárat vagy annak egy részét kifizette, azt az Eladó 14 napos határidőn belül visszafizeti neki, arra a számlára történő készpénzmentes átutalással, amelyről a vételár kifizetése megvalósult.

VIII. Cikk

Fizetési feltételek

1. A Webáruház az alábbi fizetési lehetőségeket kínálja:

a) Utánvétes fizetés  – A Vevő közvetlenül a futárnak fizeti ki a megrendelést.

b) Átutalással/befizetéssel az Eladó bankszámlájára – Az Eladó bankszámlájára történő befizetéssel/átutalással történő fizetés, egyedi azonosítóként (közleményként) a megrendelés száma szolgál.

c) Fizetés PayPal-on keresztül – A fizetés elektronikusan történik egy biztonságos fizetési átjárón keresztül, hitel- vagy bankkártyával történő fizetés lehetőségével.

d) Fizetés Stripe-on keresztül – A fizetés elektronikusan történik egy biztonságos fizetési átjárón keresztül, VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Dinners Club International kártyával történő fizetés lehetőségével. A GoPay megfelel a nemzetközi szabványoknak, és teljesíti a MasterCard SecureCode és a Verified by VISA legszigorúbb biztonsági követelményeit.

2. A vételár nem fizethető ki semmilyen jogi személy által kiállított utalvánnyal vagy csekkel.

3. Az adóbizonylatot (számlát) a Vevő e-mail címére továbbítjuk, vagy a kiszállításkor a termék csomagolásához mellékeljük.

4. A Vevő a rendelés elküldésével egyúttal beleegyezését adja a számla elektronikus küldéséhez. A kiküldött elektronikus számlák PDF formátumúak, a tartalom megváltoztatása ellen védettek, és megfelelnek az adóügyi dokumentummal szemben támasztott valamennyi követelménynek.

5. A termék a teljes kifizetéséig és átvételéig az Eladó tulajdonában marad, de a károsodásért való felelősség a termék Vevő általi átvételekor száll át.

IX. cikk

Szállítási feltételek

1. A szállítási határidő a rendelés feladásának napján indul utánvét vagy kártyás fizetés esetén, illetve az utalás bankszámlán történt jóváírása napján banki utalás esetén.

2. A termék szokásos hozzáférhetősége változhat, és az Eladó nem garantálja a kínált termék azonnali hozzáférhetőségét.

3. Eltérő megállapodás hiányában az Eladó vállalja, hogy a terméket a Vevőnek késedelem nélkül, a megrendelés megvalósításától számított 3, de legfeljebb 10 munkanapon belül leszállítja, kivéve, ha a terméknél hosszabb szállítási határidőt tüntetett fel. Ha a termék raktáron van, a lehető leghamarabb elküldésre kerül. A termék szállítása munkanapokon 08:00-18:00 óra között valósul meg.

4. A szállítási határidők váratlan, nem az Eladó által okozott körülmények, például váratlan természeti csapások, sztrájkok és az Eladó által nem befolyásolható további akadályok esetén meghosszabbodhatnak.

5. Ha a megrendelésben több termék szerepel, és ezek egy része nincs raktáron, az Eladó erről tájékoztatja a Vevőt a részszállítások lehetőségeivel együtt. Ez akkor is érvényes, ha a rendelésben csak egy termék található.

6. A Vevő köteles azonnal a termék küldemény kézbesítését követően a terméket teljesen kicsomagolni, és ellenőrizni, nincs-e rajta mechanikai sérülés. A küldemény mechanikai sérülése vagy hiányossága esetén a Vevő vállalja, hogy az Eladót haladéktalanul tájékoztatja e-mailben vagy telefonon, és a fuvarozóval ún. kárfelvételi jegyzőkönyvet vesz fel.

7. A Vevő köteles együttműködni a termék problémamentes átvétele érdekében. Ha a Vevő ezt elmulasztja, és a terméket a Vevő ismételt elérhetetlensége miatt visszaküldik az Eladónak, az Eladó jogosult a keletkezett kárnak a Vevő általi megtérítésére, a termék sikertelen kézbesítési próbálkozása okozta tényleges költségei mértékében.

8. A Vevő köteles a terméket az Eladó vagy a termék szállítására jogosult megbízottja és a Vevő által az Adásvételi szerződésben vagy egyéb módon a termék szállítása előtti időpontban megállapodott helyen és időpontban átvenni.

9. A terméket a Szlovák Köztársaság és Cseh Köztársaság területén szállítják ki.

X. cikk

Kötbér

1. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevőre az ár 10%-ának megfelelő, de legalább 5,-EUR összegű kötbért rójon ki abban az esetben, ha olyan Adásvételi szerződés jött létre, amelyet a Vevő nem sztornózott, vagy amelytől nem állt el, és a terméket nem vette át, így azt az Eladónak visszaküldte, vagy az Eladó felkérte a Vevőt a termék átvételére, aki azt nem vette át.

2. Ez a kötbér nem tartalmazza a szállítási költségeket vagy az Eladónak az Adásvételi szerződés nem teljesítésével kapcsolatos egyéb költségeit.

3. A kötbér megfizetése nem mentesíti a Vevőt a megállapodás szerinti vételár megfizetésének kötelezettsége alól, kivéve, ha az Eladóval másképp állapodtak meg.

4. Minden jogvita bírósági eljárás útján kerül rendezésre, a Szlovák Köztársaság területén érvényes jogszabályokkal összhangban.

XI. cikk

Záró rendelkezések

1. Az Eladó fenntartja a jogot a jelen Üzleti Feltételek és a panasztételi feltételek, a Vevő előzetes figyelmeztetése nélküli módosítására. Az Üzleti Feltételek és panasztételi feltételek módosítása esetén a teljes vásárlási folyamatra a Vevő rendelésének elküldése időpontjában érvényes feltételek vonatkoznak, amelyek az Eladó honlapján elérhetők. 

2. A jelen Üzleti Feltételek szerves részét képezi a Panasztételi szabályzat is.

3. A rendelés elküldésével a Vevő megerősíti, hogy elolvasta és megértette az Üzleti Feltételeket és panasztételi feltételeket is.

4. Jelen Üzleti Feltételek azok elválaszthatatlan részeivel együtt 2020. június 1-jén lépnek érvénybe és hatályba.

5. Jelen Üzleti Feltételek és a panasztételi feltételek a Vevővel szemben az Adásvételi szerződés megkötésével lépnek hatályba.