Bevásárlókosár

Kosár

Panasztétel

Panasztételi eljárásá A panasztételi űrlap az írásbeli kommunikációhoz itt található. 1. A Vevő a panaszát írásban az Eladó címén postai úton vagy elektronikus posta segítségével az info@justpearls.hu e-mail címen érvényesítheti a törvény által meghatározott jótállási időn belül, ami egyéb törvényi rendelkezés vagy ettől eltérő megállapodás hiányában 24 hónap, és az a termék a Vevő által […]

Panasztételi eljárásá

A panasztételi űrlap az írásbeli kommunikációhoz itt található.

1. A Vevő a panaszát írásban az Eladó címén postai úton vagy elektronikus posta segítségével az info@justpearls.hu e-mail címen érvényesítheti a törvény által meghatározott jótállási időn belül, ami egyéb törvényi rendelkezés vagy ettől eltérő megállapodás hiányában 24 hónap, és az a termék a Vevő által történt átvételtől érvényes. A Vevő egyúttal köteles kitölteni az oldal tetején található Panasztételi űrlapot.

2. A Vevő köteles a panasz érvényesítésekor az eredeti adóbizonylatot (számlát) a panaszolt áruval együtt megküldeni az Eladónak. Az Eladó nem veszi át a Vevő által utánvéttel küldött terméket. A terméket megfelelően be kell csomagolni, hogy a szállítás során ne sérüljön meg, és ajánlatos a terméket ajánlott és biztosított küldeményként feladni.

3. A Vevő a panasz érvényesítése során köteles valósághűen megadni az összes igényelt információt, elsősorban a termék hibájának típusát és mértékét. A Vevő köteles ezeket a hibákat egyértelműen lefényképezni és a fotókat a fenti e-mail címre elküldeni.

4. Az Eladó felel azokért a hibákért, amelyeket az értékesített terméken a Vevő az átvételekor talál, és azokért a hibákért, amelyek a termék átvételét követően és jótállási időben történő használata során merülnek fel.

5. Az Eladó nem vállal felelősséget elsősorban a következő használat által okozott hibákért: mechanikai sérülés, elháríthatatlan esemény (természeti katasztrófa, helytelen kezelés), a használati utasítás és a használat szokásos módjának megsértése, különleges esetekben, ha az a termék természetéből adódik, illetéktelen személy – beleértve a felhasználót is – beavatkozása vagy más szakszerűtlen beavatkozás, a termék olyan körülmények között történő használata, amely nem felel meg a termék természetes környezetének a páratartalom, a kémiai és mechanikai hatások tekintetében, a termék karbantartásának elhanyagolása (letölthető: Útmutatók és Karbantartási utasítások), a termék túlzott terheléssel történő károsodása, a termék a dokumentációval, általános alapelvekkel, műszaki szabványokkal vagy biztonsági előírásokkal ellenkező használata vagy a jótállási feltételek egyéb megsértése.

6. Az Eladó a panasz kezelésének módját haladéktalanul, összetett esetekben legkésőbb a panasz benyújtásától számított 3 munkanapon belül, indokolt esetben, különösen, ha a termék állapotának összetett műszaki felmérése szükséges, legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül meghatározza, és ezt követően a panaszt a panasz benyújtásától számított legfeljebb 30 napos határidőn belül rendezi. A panasz rendezéséről a Vevőt telefonon, írásban vagy elektronikus postai úton értesítik. A panasz rendezése ettől eltérő megállapodás hiányában legfeljebb a termék az Eladónak történő kézbesítése napjától számított 30 napig tart.

7. A termék megvásárlásától számított 12 hónapon belül érvényesített panasz esetén az Eladó a panaszt elutasítással csak szakvélemény alapján rendezheti. Ha az Eladó a termék megvásárlásától számított 12 hónap elteltével érvényesített panaszt elutasítja, az Eladó köteles tájékoztatni a Vevőt arról, hogy a termék kinek küldhető el szakvéleményeztetésre. Szakvélemény alatt a panasz rendezésének céljaira egyebek mellett engedélyezett személy véleménye vagy a gyártó által garanciális javítások végzésére felhatalmazott személy véleménye is értendő. Amennyiben a terméket szakvéleményeztetésre elküldik a kijelölt személynek, a szakvélemény költségeit, valamint az összes kapcsolódó ésszerűen felmerülő költséget az Eladó viseli, tekintet nélkül a szakvélemény eredményére.

8. Amennyiben elhárítható hibáról van szó, a Vevő jogosult arra, hogy a hibát térítésmentesen, időben és rendben elhárítsák. A hiba elhárításának módjáról az Eladó dönt, és köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül elhárítani.  Ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet elhárítani, és amely megakadályozza a termék hibátlan, rendeltetésszerű használatát, a Vevőnek joga van a termék cseréjére, vagy arra, hogy elálljon Adásvételi szerződéstől. Ugyanezek a jogok illetik meg a Vevőt, ha a hiba ugyan javítható, de a Vevő a hiba javítás utáni újbóli megjelenése vagy nagyobb mennyiségű hiba miatt nem tudja megfelelően használni a terméket. A javítást követően a hiba megismétlődésének minősül, ha ugyanaz a hiba, amelyet a jótállási időszak alatt legalább kétszer elhárítottak, ismét megjelenik. Nagyobb mennyiségű hibának minősül, ha a terméknek egyidejűleg legalább három elhárítható hibája van, miközben e hibák mindegyike akadályozza a termék rendeltetésszerű használatát. A Vevő a hiba elhárítása helyett kérheti a Termék cseréjét, vagy ha a hiba csak a Termék egy részét érinti, akkor az adott rész cseréjét, amennyiben ezzel az Eladónak nem keletkeznek a Termék árához vagy a hiba súlyosságához viszonyítva aránytalan költségei. Ha elháríthatatlan hibáról van szó, amely azonban nem akadályozza a termék rendeltetésszerű használatát, a Vevő a termék árából megfelelő arányú kedvezményre jogosult.

9. Amennyiben a Vevő a Termék cseréjére vagy a szerződéstől való elállásra jogosult, a Vevő döntése, hogy ezek közül mely jogát érvényesíti. Amint azonban ezen jogok valamelyikének érvényesítése mellett dönt, ezt a döntését a későbbiekben nem tudja egyoldalúan megváltoztatni.

10. Az Eladó köteles a panasz rendezését és a reklamációs eljárás befejezését az alábbi módok egyikén megvalósítani:

a) a megjavított termék átadásával,

b) az termék cseréjével,

c) a termék vételárának visszatérítésével,

d) a termék árából ésszerű kedvezmény nyújtásával,

e) az Eladó által meghatározott teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli felhívással,

f) a termékpanasz elutasításának megindoklásával.

Fogyasztói viták rendezése az európai online vitarendezési (OVR) platform segítségével

Amennyiben a Vevő elégedetlen annak módjával, ahogy az Eladó a panaszát rendezte vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait, a Vevőnek jogában áll jogorvoslati kérelemmel fordulni az Eladóhoz. Amennyiben az Eladó a Vevő előző mondat szerinti kérelmére elutasító választ ad, vagy arra nem válaszol a kérelemnek a Vevő általi elküldésétől számított 30 napos határidőn belül, a Vevő jogosult alternatív vitarendezési eljárást kezdeményezni a fogyasztói viták alternatív vitarendezéséről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló T.t. 391/2015 sz. törvény 12 § szerint. Az Eladónak a Vevővel szembeni igényei ugyanúgy az európai platform segítségével érvényesíthetők. Az Eladóval szembeni fogyasztói jogviták alternatív vitarendezésére a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet vagy a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési szervezetek listáján (a lista elérhető a http://www.mhsr.sk/ weboldalon) szereplő más arra jogosult jogi személy illetékes; a Vevőnek joga van kiválasztani, hogy a fenti alternatív vitarendezési szervezetek közül melyikhez fordul. A Vevő a fogyasztói vita alternatív vitarendezése iránti kérelmének benyújtásához a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oldalon elérhető on-line vitarendezési platformot is igénybe veheti.