Bevásárlókosár

Kosár

Nyereményjáték szabályzat

A Justpearls nyereményjátékok szabályzata

Ismerkedjen meg a Justpearls Instagram-fiókjában zajló nyereményjátékok szabályzatával

I. Általános rendelkezések

1. A nyereményjáték szervezője a Just pearls s.r.o., székhelye Tomášikova 50/B, 83104 Pozsony-Nové Mesto városrész, Szlovákia, statisztikai számjel: 52 800 482, adószám: 2121229319, bejegyezve a Pozsony 1 Járásbíróság Cégjegyzékébe, szakasz: Sro, 144222/B. sz. alatt.

Kapcsolat: info@justpearls.hu

2. A nyereményjátékokat az Instagram cég semmilyen módon nem üzemelteti, szponzorálja, illetve nem kapcsolódik hozzá, és ez a cég nem felel azok lebonyolításáért. A nyereményjátékok keretében átadott információk e cég számára nem lesznek hozzáférhetők. A nyereményjátékokhoz fűződő minden kérdést, megjegyzést vagy panaszt a szervezőnek kell címezni, nem pedig az Instagramnak.

3.  A nyereményjáték a Justpearls Instagram-fiókjában zajlik. https://www.instagram.com/justpearls_hu/

4. A konkrét nyereményjáték határideje az adott nyereményjáték bejegyzésében található

II. Játékos

1. A nyereményjátékban részt vehet minden 16. életévét betöltött személy, aki aktív Instagram-profillal rendelkezik, és teljesítette az adott nyereményjáték bejegyzésében feltüntetett feltételeket. 

III. A nyereményjáték szabályzata

1.  Minden játékos több hozzászólást is tehet a nyereményjáték bejegyzés alá, egy személy megjelölésével.

2. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményjátékból az olyan hozzászólásokat kizárja, amelyek:

– nyilvánvalóan semmilyen módon nem kapcsolódnak a nyereményjáték bejegyzéshez,

– vulgarizmusokat, vagy más olyan szókapcsolatokat tartalmaznak, amelyek

  ellentétben állnak az elfogadható társadalmi erkölccsel és etikával,

– fenyegetéseket és/vagy egyéb hasonló szóbeli támadásokat tartalmaznak, beleértve a megtévesztő információkat is

   egy másik személyről,

– gyűlöletkeltőek a nem, faj, bőrszín, nyelv, hit és vallás, a politikai vagy egyéb gondolkodás, nemzeti vagy szociális származás, nemzetiséghez vagy etnikai csoporthoz való tartozás alapján,

– függőséget okozó szereket népszerűsítenek vagy kicsinyítik használatuk következményeit,

– a kiskorúak fizikai, pszichikai és/vagy erkölcsi fejlődését veszélyeztetik,

– más személyeket erkölcstelen magatartásra vagy a Szlovák Köztársaságban hatályos, általánosan kötelező erejű jogszabályok megsértésére ösztönöznek,

– e szabályzatba vagy a Szlovák Köztársaságban hatályos, általánosan kötelező erejű jogszabályokba ütköznek,

– a szervező szerint közzétételre alkalmatlanok.

3. A nyereményjáték nyerteseit a nyereményjátékba bekapcsolódott összes játékos közül sorsolással határozzák meg.

IV. A nyertesek kihirdetése és a nyeremények átadása

1. A nyertes JustPearls 100% Pure Pearl powder gyöngyport nyer. 

2. A szervező a nyertes kihirdetését a nyertes adatainak anonimizált

formában való közzétételével valósítja meg az Instagram oldal történet (stories) részében https://www.instagram.com/justpearls_hu/ és egyúttal privát üzenet formájában is kapcsolatba lép vele. Harmadik személy által kezelt nyereményjáték esetén a nyereményjáték kihirdetése az adott személy profilján valósul meg.

3. A nyertes nem jogosult a nyereményt más személynek engedményezni; ez azonban nem korlátozza azt a jogát, hogy a nyereményt a megszerzését követően másnak adományozza.

4. A nyeremény kézbesítése futárral/postai úton/csomagátvételi pont segítségével valósul meg. 

V. A nyereményjáték további feltételei

1. A játékosoknak nincs joga a nyeremény helyett pénzügyi vagy bármely egyéb teljesítést követelni, és nem jogosultak semmilyen más teljesítésre a szervező részéről, mint ami a jelen szabályzatban szerepel.

2. Bármely reklamációról vagy panaszról a szervező hoz végleges döntést. A szervező fenntartja magának a jogot a nyereményjáték kompenzáció nélküli lerövidítésére, elhalasztására, megszakítására vagy megszüntetésére, illetve a szabályzatának egyoldalú módosítására vagy kiegészítésére, annak egész időtartama alatt, mégpedig oly módon, hogy a módosítást a szervező a www.justpearls.hu honlapon hirdeti ki, ahol az érvényes és teljes szabályzat rendelkezésre áll.

3. A szervezőnek joga van ellenőrizni a nyereményjátékban való részvétel összes feltételét, és vita esetén elbírálhat és végleges hatállyal eldönthet bármely, a nyereményjátékkal kapcsolatos kérdést. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játékost a nyereményjáték szabályzatának megsértése esetén a nyereményjátékból kizárja vagy a nyereményt ne adja át neki.

VI. A játékos nyilatkozata és hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez

1. A nyereményjátékban való részvétellel a játékos önkéntes hozzájárulását adja a szervezőnek (a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében az adatkezelőnek) azon személyes adatainak kezeléséhez, amelyeket a szervező számára a nyereményjáték időtartama során, valamint a nyeremények esetleges átadásával kapcsolatban megadott a nyereményjátékba való bekerülés, annak kiértékelése és a nyeremény kézbesítése céljából. A játékosnak joga van kérni az adatkezelőtől az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, joga van azok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, és joga van tiltakozni az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van a személyes adatok hordozhatóságára.

2. Az adatkezelő a nyertes személyes adatait a nyeremény kézbesítéséhez szükséges mértékben, 2 hónapnál azonban nem hosszabb ideig őrzi meg.

3. Az adatkezelő a személyes adatokat átadja az Instagram-fiókjának kezelésével megbízott adatfeldolgozóknak.

4. Ez a hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez önkéntes. A hozzájárulás visszavonása a nyereményjáték időtartama alatt, a szervezőnek való kézbesítése pillanatával válik hatályossá, és a játékos nyereményjátékból való kizárását vonja maga után.

VII. A szabályzat érvényessége

1. Ez a szabályzat 2020.06.01-jétől, azaz a nyereményjáték kezdetének napjától érvényes.

Kelt: Pozsonyban, 2020.06.01-jén